Ερευνα/κινηματογραφηση

αναγνώριση είδους χλωρίδας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 105067/2901/14-6-2004 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα ειδών χλωρίδας και πανίδας, αλλά και φωτογράφηση ή κινηματογράφηση σε προστατευόμενες περιοχές, υποχρεούνται να καταθέσουν αίτηση στο Δασαρχείο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αντίστοιχη φόρμα, είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση diaxeirisi.dason@gmail.com.

Μάλιστα, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης ή κινηματογράφησης ειδών της άγριας πανίδας ή χλωρίδας, ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση, με το πέρας των εργασιών του, να κοινοποιήσει αντιπροσωπευτικό υλικό στην υπηρεσία για το αρχείο της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να απευθυνθεί κανείς στα τηλέφωνα της Διαχείρισης Δασών: 210 2124606- 4705.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις ηλεκτρονικές φόρμες εδώ:

Εκτύπωση άρθρου