Χρηματοδοτηση- Εργα

Από το 2006 ως το 2010 η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης χρηματοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον  (ΕΠΠΕΡ), στο πλαίσιο του οποίου προσλήφθηκε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, αποκτήθηκε το βασικός εξοπλισμός και ολοκληρωθήκαν δυο έρευνες για τον πληθυσμό και την ηθολογία των άγριων αλόγων στο Δέλτα του Αξιού και  την δίαιτα του κορμοράνου και την επίδραση του στα αλιεύματα.

Από το 2010 ως το τέλος του 2015 η λειτουργία του χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 (ΕΣΠΑ), στο πλαίσιο του οποίου έγινε δυνατή η συνέχιση λειτουργίας του, ενισχύθηκε το επιστημονικό προσωπικό, αποκτήθηκε επιπλέον εξοπλισμός, υλοποιήθηκαν μελέτες όπως το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού και η Έρευνα για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στο Εθνικό Πάρκο. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα όπως η ανακαίνιση του Κέντρου Πληροφόρησης και η δημιουργία νέου κτιρίου γραφείων, η δημιουργία και τοποθέτηση εκθεμάτων στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού «Νικόλαος Κ. Γιουτίκας», η σήμανση και οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου αλλά και η αναβάθμιση και ο καθαρισμός επιλεγμένων σημείων της Α’ ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα.

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει αξιοποιήσει επίσης χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG (AXIOS ECOTOUR και IT PROTECTED), το ΕΠΕΑΚ, ενώ συμμετείχε σε πρόγραμμα του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Παράλληλα, έως και το τέλος του 2015 λάμβανε εξάλλου ενίσχυση από το Πράσινο Ταμείο, για ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Στον προϋπολογισμό του συνεισφέρουν και έσοδα από τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην Ελεούσα, μέσω του ΛΑΓΗΕ.

Από τις αρχές του 2016 η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Δείτε αναλυτικά τα έργα που έχει υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης από το 2006 έως το 2015 πατώντας εδώ.

Εκτύπωση άρθρου