Διοικηση

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων ΠΕΚΑ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των αρμόδιων τοπικών αυτοδιοικήσεων, των παραγωγικών φορέων της περιοχής, της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Έχει την έδρα του στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

3ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Κουιμτζής Θεμιστοκλής, πρόεδρος ΔΣ
Καζαντζίδης Σάββας
ΥΑΑΤ Πολίτης Γιώργος
Αγγελίδης Ζήσης
 ΥΠΑΝ Βοττέα Ειρήνη
Ντεβέ Βασιλική
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γεωργιάδου Μαργαρίτα
Σαμολαδά Μαρία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τζάκη Ιωάννα
Κανάκας Βασίλειος
 ΚΕΔΕ Γλώσσης Γεώργιος
Δημητριάδης Φώτιος
 ΠΑΣΕΓΕΣ Περπερής Αθανάσιος
Πετρίδης Ιωάννης
 ΜΚΟ Υφαντής Σταύρος
Ασλάνογλου Νικόλαος
ΥΠΕΚΑ Οικονόμου Αθανάσιος
Φαρδή Ελένη

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίστηκε με το ΦΕΚ 126/2003. Την ίδια χρονιά ορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με το ΦΕΚ 918/031 και ξεκίνησε η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης. Το 2006 ορίστηκε το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο με το ΦΕΚ 65/2006, ενώ το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο είναι το τρίτο κατά σειρά και ορίστηκε με το ΦΕΚ 286/2011.

Εκτύπωση άρθρου