Διοικηση

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των αρμόδιων τοπικών αυτοδιοικήσεων, των παραγωγικών φορέων της περιοχής, της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Έχει την έδρα του στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΥΠΕΝ Αθηνά Παναγιώτου, πρόεδρος ΔΣ
Αναστασία Χαντζαρίδου (αναπλ.)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μαρία Μουστάκα

Κατερίνα Τζώρτζη (αναπλ.)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πέτρος Σαμαράς

Αντώνης Κοκκινάκης (αναπλ.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κώστας Γιουτίκας

Παντελής Καζαντζίδης (αναπλ.)

 ΚΕΔΕ Ευθύμιος Φωτόπουλος

Ευάγγελος Λαγδάρης (αναπλ.)

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Χρήστος Γκίνης

Κλεόβουλος Θεοτόκης (αναπ.)

 ΜΚΟ Γιάννης Τσουγκράκης

Νίκος Ασλάνογλου (αναπλ.)

 

 

ΦΕΚ ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου

2003: Ορισμός αριθμού μελών ΔΣ ΦΕΚ 126/2003

2003: Ορισμός πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 918/031) και έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

2006: Καθορισμός δεύτερου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα (ΦΕΚ 65/2006)

2011: Ορισμός τρίτου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα (ΦΕΚ 286/2011)

2019: Ορισμός τέταρτου Διοικητικού Συμβουλίου του διευρυμένου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου (ΦΕΚ 36/2019).

Εκτύπωση άρθρου