Διοικηση

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των αρμόδιων τοπικών αυτοδιοικήσεων, των παραγωγικών φορέων της περιοχής, της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Έχει την έδρα του στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΥΠΕΝ Αθηνά Παναγιώτου, πρόεδρος ΔΣ
Αναστασία Χαντζαρίδου (αναπλ.)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μαρία Μουστάκα

Κατερίνα Τζώρτζη (αναπλ.)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πέτρος Σαμαράς

Αντώνης Κοκκινάκης (αναπλ.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κώστας Γιουτίκας

Παντελής Καζαντζίδης (αναπλ.)

 ΚΕΔΕ Ευθύμιος Φωτόπουλος

Ευάγγελος Λαγδάρης (αναπλ.)

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Χρήστος Γκίνης

Κλεόβουλος Θεοτόκης (αναπ.)

 ΜΚΟ Γιάννης Τσουγκράκης

Νίκος Ασλάνογλου (αναπλ.)

 

Η αρχική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίστηκε με το ΦΕΚ 126/2003. Την ίδια χρονιά ορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με το ΦΕΚ 918/031 και ξεκίνησε η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης. Το 2006 ορίστηκε το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο με το ΦΕΚ 65/2006, το 2011 ορίστηκε το τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο με το ΦΕΚ 286/2011, ενώ το παρόν διοικητικό συμβούλιο ορίστηκε με το ΦΕΚ 36/2019.

Εκτύπωση άρθρου