Εποπτεια και αξιολογηση της καταστασης διατηρησης ειδων και  τυπων οικοτοπων της Ελλαδας (2013-2015)

Στη διάρκεια των ετών 2013-2017 εκπονήθηκε το εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα «Εποπτεία  και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και  τύπων οικοτόπων της Ελλάδας», με κύριους στόχους την επικαιροποίηση της Βάσης Δεδομένων που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας, τη συμπλήρωση των Εντύπων Καταγραφής που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη της εξαετούς Εθνικής Έκθεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και τα είδη και τέλος, τη διερεύνηση της επάρκειας του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περιοχή Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ο Φορέας Διαχείρισης ανέθεσε τα πέντε φυσικά αντικείμενα, Θηλαστικά, Αμφίβια-Ερπετά, Ψάρια, Ασπόνδυλα και Χλωρίδα & τύποι Οικοτόπων, σε εξωτερικούς αναδόχους, ενώ για το τμήμα της Ορνιθοπανίδας η παρακολούθηση πραγματοποιείται από το προσωπικό του Φορέα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων οι ανάδοχοι παρείχαν στο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης κατάρτιση-εκπαίδευση με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης του έργου της εποπτείας και μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων από τους αναδόχους και την επάρκεια του προσωπικού στην εφαρμογή της επιστημονικής παρακολούθησης.

Τα αποτελέσματα  του Προγράμματος Εποπτείας αποκάλυψαν:

 1. πάνω από 350 είδη & υποείδη χλωρίδας
 1. 25 Τύπους Οικοτόπων (17 εντός Παραρτ. Ι της 92/43/ΕΟΚ και 8 εθνικής σημασίας)
 2. 40 είδη Θηλαστικών όπου περιλαμβάνονται
 • Σαρκοφάγα (4)

Canis lupus (Λύκος)

Canis aureus (Τσακάλι)

Felis silvestris (Αγριόγατα)

Lutra lutra (βίδρα)

 • Παμφάγο (1)

Ursus arctus (αρκούδα)[1]

 • Spermophilus citellus (Λαγόγυρος) (1)
 • Μικροθηλαστικά (21)
 • Χειρόπτερα (13)
 1. 9 είδη Αμφιβίων (τρίτωνες, βάτραχοι, φρύνοι)
 2. 18 είδη Ερπετών (χελώνες υδρόβιες & χερσαίες, σαύρες, φίδια)
 3. 17 είδη Ψαριών
 4. 6 είδη χερσαίων Ασπονδύλων (πεταλούδα, κολεόπτερα, λιβελούλες)
 5. 1 είδος θαλάσσιου Ασπόνδυλου (δίθυρο μαλάκιο)
Εκτύπωση άρθρου