Παρακολουθηση της ορνιθοπανιδας στην υγροτοπικη περιοχη παρεμβασεων της ΖΕΠ GR1220010

Από το Μάρτιο του 2012, και εξαιτίας της πρώτης παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε με τη διάνοιξη δρόμων, το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης άρχισε να καταγράφει τα είδη ορνιθοπανίδας (Έκθεση για την οικιστική ανάπτυξη στον Κορινό-Φεβ. 2012).

Οι καταγραφές είναι μηνιαίες και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί έχουν συνταχθεί εκθέσεις με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΕΠ GR1220010 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» για τις περιόδους:

Ο στόχος αυτών των εκθέσεων είναι η συνεχής παρακολούθηση της περιοχής και η διαπίστωση των επιπτώσεων κυρίως στην παρουσία της ορνιθοπανίδας και η δυνατότητα του Φορέα Διαχείρισης να προτείνει μέτρα αποκατάστασης της προστατευόμενης περιοχής.

Εκτύπωση άρθρου