Στρατηγικη για τα σκουπιδια

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το γεγονός ότι συνορεύει με το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και τη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να υφίσταται ανθρωπογενείς πιέσεις που, εκτός των άλλων, έχουν ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και απορριμμάτων και γενικότερα τη ρύπανση της περιοχής. Η περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμισή της περιοχής οδήγησε στην απαξίωσή της στις συνειδήσεις των τοπικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα  την αύξηση των παραβατικών δραστηριοτήτων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου.

αποθέσεις απορριμάτων

Αποθέσεις απορριμμάτων στην προστατευόμενη περιοχή

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε από τον Φορέα Διαχείρισης  να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή της στρατηγικής για τη διαχείριση των σκουπιδιών με τη μέθοδο της προσαρμοζόμενης διαχείρισης, ώστε να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι και να οριστούν δείκτες για να γίνεται η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων. Απώτερος στόχος είναι η αναβάθμιση και η ανάδειξη της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα.

Δράσεις:

  • Συναντήσεις εργασίας με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες για τον σχεδιασμό των δράσεων.
  • Λεπτομερής καταγραφή σημείων εναπόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού καθαρισμού με τίτλο «Καθαρισμός Α’ ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα» (προϋπολογισμός 120.000 ευρώ).
  • Διεξαγωγή εθελοντικών καθαρισμών σε ετήσια βάση (από το 2011 και μετά) κατά τους μήνες  Μάρτιο – Απρίλιο με στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση όσο και τον καθαρισμό τμημάτων του Εθνικού Πάρκου.
  • Καταγγελίες παράνομων – αυθαίρετων εναποθέσεων στερεών αποβλήτων.
  • Προώθηση ανακύκλωσης μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία.
  • Γνωμοδοτήσεις κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε Σ.Μ.Α και αποκαταστάσεις Χ.Α.Δ.Α εντός της προστατευόμενης περιοχής.
  • Ετήσιοι εθελοντικοί καθαρισμοί.
εθελοντικός καθαρισμος Κουφάλια_2015

Από τον εθελοντικό καθαρισμό στο παραποτάμιο δάσος του Αξιού, στα Κουφάλια (2015)

Αποτελέσματα

Μείωση περιστατικών ανεξέλεγκτης ρίψης  απορριμμάτων

Απομάκρυνση 3.840  κ.μ. στερεών αποβλήτων από Α΄ Ζώνη Εθνικού Πάρκου

Αποκατάσταση όλων των Χ.Α.Δ.Α. εντός προστατευόμενης περιοχής

2.800 εθελοντές στους καθαρισμούς  2011-2015

Βελτίωση της εικόνας του Εθνικού Πάρκου

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Παρουσίαση PPT στο πλαίσιο του συνεδρίου «12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» (10/11/2015, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης)

Πόστερ για το «Εναρκτήριο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στην περιοχή της Μεσογείου», Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαΐου.

Εκτύπωση άρθρου