Εκπαιδευτήκαμε στο monitoring!

02/05/2013Νέα

Ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό σεμινάριο παρακολούθησαν τρία μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία- Αλιάκμονα, μαζί με συναδέλφους τους από φορείς διαχείρισης από όλη την Ελλάδα, σχετικά με την επιστημονική παρακολούθηση (monitoring) ειδών και τύπων οικοτόπων.

Το σεμινάριο, με τίτλο «Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων: Ενιαία προσέγγιση στη μεθοδολογία συγκέντρωσης δεδομένων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ & 79/409/ΕΟΚ», πραγματοποιήθηκε στο Κοτύχι Στροφυλιάς μεταξύ 13-21 Απριλίου και διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του ΥΠΕΚΑ. Αποτελεί την πρώτη φάση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θεματικές ενότητες που αφορούν την παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων.

Η συμμετοχή του προσωπικού του Φορέα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική καθώς είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη θεωρία αλλά και στο πεδίο, από εξειδικευμένους επιστήμονες στην αναγνώριση, καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας, των οικοτόπων, καθώς επίσης και τριών ομάδων ζώων (ασπόνδυλα, ερπετά και αμφίβια).

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται να γίνει και η δεύτερη φάση του σεμιναρίου, στη λίμνη Κερκίνη. Οι δυο κύκλοι σεμιναρίων αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά το επιστημονικό προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης στην επιστημονική παρακολούθηση των περιοχών ευθύνης τους.

Εκτύπωση άρθρου