Κλοπή μεταλλικών μερών στην παλιά σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού

14/06/2013Νέα

τη διάρκεια αυτοψίας κατά μήκος του Αξιού την Τετάρτη 12 Ιουνίου, το προσωπικό και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα εντόπισαν παράνομη δραστηριότητα τριών ατόμων, οι οποίοι αφαιρούσαν μεταλλικά κομμάτια από την παλιά σιδηροδρομική γέφυρα του ποταμού, που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη νέα σιδηροδρομική γραμμή.

Τα τρία άτομα, με αγροτικό όχημα με αριθμό ΚΟΗ 6284, διέθεταν εξοπλισμό κοπής μετάλλων και είχαν ήδη αποκόψει και φορτώσει στο όχημά τους μεγάλη ποσότητα μετάλλου από τη γέφυρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυτοψία του Φορέα Διαχείρισης στη συγκεκριμένη γέφυρα έγινε προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Παιδείας, να αποκατασταθούν οι ζημίες που έχει υποστεί η γέφυρα, η οποία έχει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, και να αποδοθεί για χρήση στο κοινό, για παράδειγμα στο πλαίσιο χάραξης φυσιολατρικών διαδρομών.

Ο Φορέας Διαχείρισης προχώρησε σε καταγγελία στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Εκτύπωση άρθρου