Χρηματοδότηση έως 65% για επενδύσεις μέσω ΕΠ Αλιείας

10/12/2013Νέα

Την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 έχουν όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τομέα της αλιείας στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας. Πρόκειται για τη δεύτερη προκήρυξη για χρηματοδότηση μέσω του άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Οι ενδιαφερόμενοι, αλιείς και μη, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 14 Μαρτίου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ), η οποία λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης το Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου».

Ειδικότερα, η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου και Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, την Τοπική Κοινότητα Κλειδίου του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νομό Ημαθίας και τις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες Κορινού του Δήμου Κατερίνης και Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης και Πύδνας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο νομό Πιερίας.

Η 2η πρόσκηση αφορά την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων (τουριστικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας) με συνολική δημόσια δαπάνη 2.237.384  ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας και του ενημερωτικού υλικού, οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αλιείας, στην ΑΝΕΘ, Πλούτωνος 27, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 801070.

 

Εκτύπωση άρθρου