Συμμετείχαμε στο 2ο Σεμινάριο Κατάρτισης για τo monitoring

12/12/2013Νέα

Σε σεμινάριο επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης για την παρακολούθηση (monitoring) προστατευόμενων περιοχών που πραγματοποιήθηκε στην Κερκίνη συμμετείχε το επιστημονικό προσωπικό και οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.Τα μέλη του προσωπικού είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και την τεχνική τους στην παρακολούθηση των βιολογικών παραμέτρων του Εθνικού Πάρκου, και ειδικότερα να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση, καταγραφή και παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας, των θηλαστικών, των ψαριών γλυκού νερού και των οικοτόπων, σε ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που περιλάμβανε τόσο θεωρητική εκπαίδευση, όσο και εκπαίδευση στο πεδίο σε διάφορες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης.

Το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου ως τις 8 Δεκεμβρίου με την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Ήταν το δεύτερο από τη σειρά σεμιναρίων που οργανώνονται κατόπιν πρωτοβουλίας των προέδρων των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου έγιναν παρουσιάσεις για τη μεθοδολογία έρευνας στο πεδίο (παρουσίαση και αναγνώριση ειδών, παρακολούθηση). Σε ότι αφορά την παρακολούθηση (monitoring), παρουσιάστηκαν οι γενικές αρχές παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης, τα πρωτόκολλα αξιολόγησης, η συλλογή δεδομένων στο πεδίο και η επεξεργασία τους, για χερσαίους, παράκτιους και θαλάσσιους οικοτόπους. Ακολούθησαν παρουσιάσεις για την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας, των θηλαστικών, των ψαριών γλυκού νερού και των οικοτόπων, με αναφορές στην αντίστοιχη μεθοδολογία.

Οι Φορείς Διαχείρισης Κερκίνης, Έβρου και Καλαμά παρουσίασαν ορισμένα προγράμματα παρακολούθησης που εφαρμόζουν οι ίδιοι από προηγούμενα χρόνια και προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιούνται από αναδόχους ή συνεργάτες Φορέων Διαχείρισης.

Συνολικά συμμετείχαν στο σεμινάριο περισσότεροι από 100 εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι. Οι εκπαιδευτές προέρχονταν από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, το επιστημονικό προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης, ερευνητικά ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και από ιδιώτες ερευνητές, ενώ οι εκπαιδευόμενοι ήταν μέλη από το προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.

Εκτύπωση άρθρου