Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οχημάτων

Ο Φορέας διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οχημάτων «Εξοπλισμός Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων» συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (75.460,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – σχόλια τους έως τις 25 Φεβρουαρίου 2015, μέσω e-mail συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο υποβολής παρατηρήσεων – σχολίων.

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές κατεβάστε το pdf.

Για την υποβολή παρατηρήσεων – σχολίων πατήστε εδώ.

 

Εκτύπωση άρθρου