Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Καθαρισμός Εθνικού Πάρκου Δήμου Δέλτα

Σε συνέχεια της Προκήρυξης Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού 06/2015 «Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα» η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φ.Δ. www.axiosdelta.gr, στην Διαύγεια (ΑΔΑ: Ω7ΕΑ46Ψ84Μ-ΒΓΥ), στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης καθώς και στον τύπο, ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 29/07/2015 και ώρα 10:00 π.μ..
Παράταση υποβολής προσφορών

Εκτύπωση άρθρου