Καθαρίσαμε την παραλία μπροστά στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, στο Δέλτα Αξιού

%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d_oct16Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 9 Οκτωβρίου ο εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, στο παράκτιο τμήμα του Δέλτα Αξιού, εκδήλωση που διοργανώθηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea και τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.
Με τη συμμετοχή δεκαπέντε εθελοντών, συλλέξαμε συνολικά περισσότερες από πενήντα σακούλες από την μικρή αλλά ιδιαίτερα επιβαρυμένη με απορρίμματα παραλία. Τα περισσότερα απορρίμματα ήταν πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια, αλλά κυρίως κυρίως δίχτυα και σκοινιά που χρησιμοποιούν οι μυδοκαλλιεργητές. Αναδεικνύεται έτσι η ανάγκη για στενότερη επικοινωνία και συνεργασία με τους μυδοκαλλιεργητές για τον περιορισμό του προβλήματος αυτού.

%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d4_oct16

%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d5_oct16

Μία αναμνηστική φωτογραφία με τα… «τρόπαια» του καθαρισμού!

%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d2_oct16

%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d6_oct16

Η παραλία μπροστά στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου μετά τον καθαρισμό.

Εκτύπωση άρθρου