Συμμετείχαμε στη διεθνή συνάντηση εργασίας για τον αργυροπελεκάνο

28/11/2016Νέα

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7_%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b9_%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%aeO Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε το τέλος Νοεμβρίου στην Κερκίνη για την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για τον παγκοσμίως απειλούμενο Αργυροπελεκάνο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 30 επιστήμονες και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων από 12 χώρες. Πρόκειται για μία δράση στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE EuroSAP (http://www.birdlife.org/europe-and-central-a…/…/life-eurosap) το οποίο συντονίζει η BirdLife International.

Το πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από την Ειδική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συμφωνία για τη Διαφύλαξη των Αφρικανο-Ευρασιατικών Υδρόβιων Πτηνών (AEWA), έχει σκοπό να παραδώσει νέα ή αναθεωρημένα Σχέδια Δράσης για τα πλέον απειλούμενα είδη πουλιών της Ευρώπης.
Τον συντονισμό του Σχεδίου Δράσης για τον Αργυροπελεκάνο έχει αναλάβει η Ορνιθολογική σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

Εκτύπωση άρθρου