Διακήρυξη της Ταγγέρης: στόχος η ενίσχυση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

09/12/2016Νέα

Το παράκτιο τμήμα Δέλτα Αξιού Λία Παπαδράγκα

Με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη Μεσόγειο υπεγράφη στις αρχές του Δεκεμβρίου η  Διακήρυξη της Ταγγέρης, στο πλαίσιο διεθνούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο. Στην τετραήμερη αυτή συνάντηση συμμετείχαν περίπου 300 εκπρόσωποι διεθνών οργανισμώπεριβαλλοντικών οργανώσεων, τουριστικών και παραγωγικών φορέων κλπ. που σχετίζονται με τις θαλάσσιες περιοχές. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, που αποτελεί μέλος του Δικτύου MED PAN, καθώς το παράκτιο τμήμα του Δυτικού Θερμαϊκού αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000.

Η Διακήρυξη της Ταγγέρης επικαιροποιεί τον «Οδικό Χάρτη 2020 για τις προστατευόμενες περιοχές» που δημιουργήθηκε το 2012 στην Αντάλια της Τουρκίας, προκειμένου να διευκολύνει την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί από τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που είναι να προστατεύεται το 10% της Μεσογείου Θάλασσας μέσω ενός αποτελεσματικού δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών έως το 2020.

Το παράκτιο τμήμα Γαλλικού – Αξιού Λία Παπαδράγκα

Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σήμερα

Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές αποτελούν τμήματα της θάλασσας και της ακτής που τίθενται υπό προστασία και διαχείριση εξαιτίας της μεγάλης οικολογικής σημασίας τους. Μέσω της αποτελεσματικής προστασίας, προστατεύουν την θαλάσσια ζωή της Μεσογείου, εξασφαλίζοντας το εισόδημα των αλιέων, στηρίζουν την τοπική οικονομία και συνεισφέρουν στην ανθρώπινη ευημερία.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην κατεύθυνση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο. Σήμερα, έκταση που αντιστοιχεί στο 7,14 % της Μεσογείου (179,798 km2) έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενο, και το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης αυτής (90%) αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε κοντά στον ποσοτικό στόχο να χαρακτηριστεί προστατευόμενο το 10% των θαλάσσιων περιοχών της Μεσογείου, πολλές περιοχές στην πραγματικότητα δεν διαχειρίζονται, δεν διέπονται από επαρκείς κανονισμούς και δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους που θα εξασφαλίσουν την διατήρησή τους.

To παρακάτω βίντεο -που παράχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EcAp-Med II και προβλήθηκε για πρώτη φορά στη Συνάντηση της Ταγγέρης- ενημερώνει σχετικά με τους σκοπούς που έχουν τεθεί από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, προκειμένου ως το 2020 να επιτευχθεί η καλή οικολογική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο Θάλασσα.

 

Εκτύπωση άρθρου