Εκπαιδευτική συνάντηση των εργαζομένων στον αγωγό ΤΑΡ στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού

06/05/2017Νέα

Ο Paul Murphy, γενικός διευθυντής του ΤΑΡ

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους του έργου κατασκευής του φυσικού αερίου ΤΑΡ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα με τη συμμετοχή περίπου πενήντα στελεχών της κοινοπραξίας Bonatti J&P ABAΞ, καθώς και στελεχών της διοίκησης. Στη συνάντηση συμμετείχαν και πολλοί επιστήμονες περιβαλλοντολόγοι της εταιρείας από διαφορετικές εθνικότητες, από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και από την Αυστραλία.

Το τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας επέλεξε το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού για συμβολικούς λόγους, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ των εργαζομένων σχετικά με το γεγονός ότι ο αγωγός περνά μέσα από ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές. Μάλιστα, μέρος της θεματολογίας αφορούσε τα «μαθήματα» ή τα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν από την κατασκευή του πρώτου τομέα, προκειμένου να βελτιωθούν οι χρησιμοποιούμενες πρακτικές στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι ο αγωγός ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) θα περάσει από τους ποταμούς της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.

Εκτύπωση άρθρου