Συμμετείχαμε στην πανελλαδική απογραφή πελεκάνων

09/05/2017Νέα

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα συμμετείχε στην πανελλαδική απογραφή αργυροπελεκάνων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Μαΐου, με το συντονισμό της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών. Οι πανελλαδικές απογραφές των πανελλαδικών απογραφών των δύο ειδών πελεκάνων (Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus και Ροδοπελεκάνος Pelecanus onocrotalus) ξεκίνησαν το 2013, ενώ από πέρσι (2016) η απογραφή των ειδών αυτών γίνεται ταυτόχρονα σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ειδικότερα, φέτος έγινε καταγραφή σε υγροτόπους όπου έχει καταγραφεί παρουσία ατόμων του ενός ή και του άλλου είδους στις παρακάτω χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και Τουρκία, δηλαδή σε όλες τις χώρες που φιλοξενούν πληθυσμούς πελεκάνων στη Γηραιά Ήπειρο, συν την Τουρκία, καθώς οι επιμέρους πληθυσμοί αργυροπελεκάνων όλων αυτών των χωρών αποτελούν έναν ενιαίο μετα-πληθυσμό που χρησιμοποιεί το δίκτυο των υγροτόπων αυτής της περιοχής του κόσμου για την κάλυψη των αναγκών του.

Αργυροπελεκάνοι © Αγοραστός Παπατσάνης

Στόχος της ταυτόχρονης απογραφής είναι να καταμετρηθεί ο συνολικός αριθμός των ατόμων πελεκάνων που είναι παρόντα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου στους υγρότοπους αυτής της περιοχής. Απώτερος στόχος της ταυτόχρονης απογραφής είναι να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός ατόμων κάθε είδους, ώστε να αποκτήσουμε την εικόνα του μεγέθους του πληθυσμού των πελεκάνων που χρησιμοποιούν τα ενδιαιτήματα της χώρας.

Στην προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα καταγράφηκαν φέτος 28 αργυροπελεκάνοι.

Εκτύπωση άρθρου