Επίσκεψη στελεχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

19/05/2017Νέα

Είκοσι πέντε στελέχη της διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφθηκαν σήμερα το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Η επίσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη και μέλος του ΔΣ, Κώστας Γιουτίκας (Kostas Gioutikas), με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των στελεχών της Περιφέρειας -επικεφαλής διαφόρων διευθύνσεων- για την προστατευόμενη περιοχή και κατ’ επέκταση την καλύτερη συνεργασία και συντονισμό των ενεργειών για την προστασία της περιοχής και της βιοποικιλότητάς της. Οι επισκέπτες δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους για την τήρηση της νομοθεσίας στο ακέραιο με στόχο την προστασία της περιοχής.

Εκτύπωση άρθρου