Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση γλάρων και γλαρονιών στις νησίδες των ποταμών

08/09/2017Νέα

Περισσότεροι από 2.000 μαυροκέφαλοι και λεπτόραμφοι γλάροι, αλλά και 1.300 γλαρόνια (ποταμογλάρονα, χειμωνογλάρονα και γελογλάρονα) καταμετρήθηκαν φέτος από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας, και ειδικότερα των γλάρων και γλαρονιών στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα.

Οι αμμονησίδες που βρίσκονται στις εκβολές των ποταμών της προστατευόμενης περιοχής χρησιμοποιούνται από τα είδη αυτά για ξεκούραση, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για το φώλιασμα, δεδομένου ότι φιλοξενούν τη μοναδική αποικία του λεπτόραμφου γλάρου και τους μεγαλύτερους αριθμούς ζευγαριών του μαυροκέφαλου στην Ελλάδα. Και τα δύο αυτά είδη γλάρων είναι προστατευόμενα.

Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την καταμέτρηση είναι ότι επιβεβαιώθηκε για τρίτη χρονιά η αναπαραγωγή του καρατζά, με την παρουσία δύο ζευγαριών με νεοσσούς. Πρόκειται για είδος μεγάλου γλαρονιού που βλέπουμε συνήθως περαστικό κατά τη μετανάστευση και οι αμμονησίδες του Αξιού είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα όπου έχει διαπιστωθεί φώλιασμα του καρατζά.

Τέλος, οι νησίδες δεν είναι το μοναδικό ενδιαίτημα φωλιάσματος για τους μαυροκέφαλος γλάρους και τα νανογλάρονα. Στην παράκτια ζώνη βρέθηκαν τέσσερις συνολικά αποικίες των ειδών αυτών.

Ο λεπτόραμφος γλάρος, είδος «τρωτό» σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας, έχει την μοναδική του αποικία στις αμμονησίδες του Αλιάκμονα Τάσος Μπούνας

Αποικία λεπτόραμφων γλάρων στις νησίδες του Αξιού Λία Παπαδράγκα

Εκτύπωση άρθρου