Χελιδονίσματα στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων

Μεγάλη τύχη θα έχουν τα χελιδόνια που, ερχόμενα στη Θεσσαλονίκη, θα βρουν έτοιμες φωλιές! Επειδή τις ετοιμάσαμε εμείς -δηλαδή τα παιδιά που συμμετείχαν στα «Χελιδονίσματα»-, που έγιναν το Σάββατο 24 Μαρτίου στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, στις εκβολές του Γαλλικού.

Εκεί βρίσκονταν εθελόντριες της Δράσης για την Άγρια Ζωή, που μιλούσαν στα παιδιά για τα σπιτοχελίδονα, τα σταυλοχελίδονα, τα βραχοχελίδονα και τα άλλα είδη χελιδονιών, και έλυναν τις απορίες τους σχετικά με το μακρύ ταξίδι τις μετανάστευσης που πραγματοποιούν κάθε άνοιξη τα πουλιά αυτά.

Εκτύπωση άρθρου