Πρόσκληση για ορκωτό λογιστή

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου για το έτος 2019 (υπηρεσίες ορκωτού λογιστή) έχουν οι ενδιαφερόμενοι έως και την 11η Ιουνίου 2020

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Εκτύπωση άρθρου