Νέα

Κατηγορία
no image

Προκήρυξη διαγωνισμού για όχημα 4X4

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος 4Χ4. Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 29 Αυγούστου. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.    

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τηλεφωνικό κέντρο.

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την προμήθεια Ψηφιακού Τηλεφωνικού Κέντρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ»συνολικού προϋπολογισμού επτά […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την προμήθεια Εξοπλισμού Τεντοκάλυψης, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την προμήθεια Ψηφιακού Τηλεφωνικού Κέντρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» συνολικού […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Καθαρισμός Εθνικού Πάρκου Δήμου Δέλτα

Σε συνέχεια της Προκήρυξης Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού 06/2015 «Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα» η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φ.Δ. www.axiosdelta.gr, στην Διαύγεια (ΑΔΑ: Ω7ΕΑ46Ψ84Μ-ΒΓΥ), στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης καθώς και στον τύπο, ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 29/07/2015 […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Προκήρυξη ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α΄ Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ«ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 5/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του Φ.Δ. διάρκειας ενός εξαμήνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου

Σε διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου προχωρά ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλκ εδώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οχημάτων

Ο Φορέας διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οχημάτων «Εξοπλισμός Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων» συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (75.460,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ