Νέα

Κατηγορία
no image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την προμήθεια Εξοπλισμού Τεντοκάλυψης, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την προμήθεια Ψηφιακού Τηλεφωνικού Κέντρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» συνολικού […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Καθαρισμός Εθνικού Πάρκου Δήμου Δέλτα

Σε συνέχεια της Προκήρυξης Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού 06/2015 «Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα» η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φ.Δ. www.axiosdelta.gr, στην Διαύγεια (ΑΔΑ: Ω7ΕΑ46Ψ84Μ-ΒΓΥ), στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης καθώς και στον τύπο, ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 29/07/2015 […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Προκήρυξη ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α΄ Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ«ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 5/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του Φ.Δ. διάρκειας ενός εξαμήνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου

Σε διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου προχωρά ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλκ εδώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οχημάτων

Ο Φορέας διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οχημάτων «Εξοπλισμός Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων» συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (75.460,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Φωτογραφικού Εξοπλισμού

Ο Φορέας διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Φωτογραφικού Εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων έντεκα ευρώ (28.011€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1732/11-12-2014 Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού 36/2014 «Παροχή Υπηρεσιών για την ανάδειξη της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα» σας γνωρίζουμε ότι… περισσότερα εδώ…  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ