Εθνικο Παρκο

Το μεγαλύτερο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής ανακηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο το Μάιο 2009 με την ΚΥΑ 12966/2009. Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα είναι μια χερσαία και υδάτινη περιοχή, συνολικής εκτάσεως 338.000 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει τα δέλτα και τις εκβολές των τεσσάρων ποταμών, τις Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και Αλυκής Κίτρους, τον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και την κοίτη του Αξιού, έως και το Φράγμα της Έλλης.

Εντός του Εθνικού Πάρκου, καθορίζονται:

α) ως περιοχές «Απόλυτης Προστασίας της Φύσης» οι εκβολές των ποταμών, τα χερσαία και θαλάσσια τμήματα των ζωνών ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 και ΑΠ4. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται κυρίως δράσεις που συνδέονται με την διαχείριση και την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, όπως η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, αλλά και η επιστημονική έρευνα, η επίσκεψη με σκοπό την εκπαίδευση και ο εναλλακτικός τουρισμός μετά από έγκριση του Φορέα Διαχείρισης.

β) ως περιοχές «Προστασίας της Φύσης» (Δέλτα ποταμών) οι ζώνες ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3, και ΠΔ4, η ζώνη ΠΑ (Αλυκή Κίτρους) οι ζώνες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 (χερσαίες εκτάσεις) και Β7. Οποιαδήποτε μόνιμη ή περιοδικά εμφανιζόμενη νησίδα εντός της θαλάσσιας περιοχής των Περιοχών Προστασίας της Φύσης ΠΔ, υπάγεται σε καθεστώς Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ.

Στις ζώνες ΠΔ και ΑΠ επιτρέπονται οι δραστηριότητες που επιτρέπονται στις Περιοχές Απόλυτης προστασίας και επιπλέον δραστηριότητες, όπως η συλλογή βενθικών οργανισμών, η διαχείριση φερτών υλών, η οστρακοκαλλιέργεια  και η παράγωγη άλατος υπό όρους, ώστε να μην δημιουργούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη και τα οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου.

Στη ζώνη Β οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ακόμη τη γεωργία σε νόμιμα υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις,  την επίσκεψη για περιβαλλοντική εκπαίδευση, την  βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.

γ) ως «Περιφερειακή Ζώνη» ορίζεται η χερσαία περιοχή που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων των Δήμων Εχεδώρου, Χαλάστρας, Αγ. Αθανασίου, Χαλκηδόνας, Αξιού, Πλατέως, Αιγινίου, Μεθώνης, Πύδνας και Κορινού. Ειδικότερα ως «Περιφερειακή Ζώνη» του Εθνικού Πάρκου καθορίζονται οι ζώνες Γεωργικών καλλιεργειών Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 καθώς και η ζώνη ελεγχόμενης οικιστικής ανάπτυξης αλυκών Κίτρους Δ.

Στη Γ ζώνη υπάρχουν και επιτρέπονται κυρίως αγροτικές δραστηριότητες όπως γεωργία σε νόμιμα υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις, η συντήρηση των τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, η εγκατάσταση πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων υπό προϋποθέσεις, η υδατοκαλλιέργεια, η κατοικία κ. α.

Στη Δ ζώνη ελεγχόμενης οικιστικής ανάπτυξης Αλυκών Κίτρους επιτρέπεται η γεωργία, η ναυπήγηση σκαφών, η κατοικία και τα μικρά ξενοδοχεία έως 30 κλίνες, κ. α.

Για περισσότερες πληροφορίες βρείτε εδώ την ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου.

Εκτύπωση άρθρου