Καταφυγια Αγριας Ζωης

Ορισμένες περιοχές χαρακτηρίζονται Καταφύγια θηραμάτων και Άγριας Ζωής  (ΚΑΖ) με στόχο την προστασία και διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου της χώρας.

Αλυκές Κίτρους-Φοινικόπτερα_Χάρης Κουρουζίδης

Φοινικόπτερα σto KAZ Αλυκών Κίτρους Χάρης Κουρουζίδης

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ως Καταφύγια Άγριας Ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Ως Καταφύγια Άγριας Ζωής μπορούν να χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ άλλων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών.

Δραστηριότητες εντός των ΚΑΖ

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται το κυνήγι, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Στην περιοχή ευθύνης του εθνικού πάρκου Δέλτα Αξιού υπάρχουν τέσσερα Καταφύγια Άγριας Ζωής και είναι τα εξής :

  • Δέλτα Αξιού ΦΕΚ 275/Β/09-05-1988 (έκταση περίπου 21.700 στρέμματα)
  • Δέλτα Αλιάκμονα ΦΕΚ 378/Β/30-06-1981 (έκταση περίπου 12.000 στρέμματα)
  • Στέργιος-Αλιάκμονας ΦΕΚ 679/Β/08-08-1997 (έκταση περίπου 23.810 στρέμματα)
  • Αλυκή Κίτρους ΦΕΚ 177/Β/31-03-1988 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 336/Δ/24-07-2014 (έκταση περίπου 13.701 στρέμματα)

Επιπλέον, βρίσκεται σε ισχύ η με το Α.Π. 58035/19-08-2016 (ΑΔΑ:70ΠΛΟΡ1Υ-9ΛΙ) Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης με χρονική διάρκεια 10 ετών. Η Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας αφορά τις περιοχές του Γαλλικού ποταμού & Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, Παλαιές κοίτες του Αξιού ποταμού («Μεγάλο» & «Μικρό Βαρδάρι») και του Λουδία ποταμού.

Ο χάρτης που παρουσιάζεται δημιουργήθηκε απο τον Φορέα Διαχείρισης με βάση τα ΦΕΚ και την Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης σε υπόβαθρο Google earth.

Με κόκκινη γραμμή παρουσιάζονται τα όρια των περιοχών απαγόρευσης του κυνηγιού

Εκτύπωση άρθρου