Ακρωτηρι – Ορμος Κυψας – Μαλαμο

Κωδικός Natura 2000: GR1270010

Έκταση:  1.150,971 ha

Προστασία: ΕΖΔ

Η περιοχή του δικτύου Natura 2000 με την ονομασία «Ακρωτήριο Πύργος – Όρμος Κύψας- Μάλαμο» στη Χαλκιδική και περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Εκτείνεται από το ύψος του οικισμού Σάνη έως και την Ελάνη, βόρεια της Σίβηρης και περιέχει σημαντική ποικιλία ειδών θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας σε μεγάλους αριθμούς.

Ο βυθός παρουσιάζει μικρή κλίση και αποτελείται από χονδρόκοκκη άμμο και βράχους από σχιστόλιθο. Η περιοχή ευνοείται από την ύπαρξη έντονων ρευμάτων τα οποία εμποδίζουν τη συσσώρευση ρύπων.

 

Αξία του οικοσυστήματος

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι τα λιβάδια ποσειδωνίας, τα οποία αναπτύσσονται στα μαλακά υποστρώματα και τα οποία ευρύτερα στη Μεσόγειο παρουσιάζουν τάσεις υποβάθμισης εξαιτίας της ρύπανσης.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, τα λιβάδια ποσειδωνίας εμφανίζονται σε μεγάλη πυκνότητα, σε βάθη από 2 ως 15 μ. και καλύπτουν μια σχετικά μεγάλη περιοχή. Με τη σειρά τους φιλοξενούν οικογένειες ασπόνδυλων της αμμώδους υποπαράλιας ζώνης (δίθυρα, μαλάκια κ.α.), όπως η προστατευόμενη πίνα, αλλά και τον αχινό Paracentrotus lividus που επίσης είναι προστατευόμενο είδος.

Λιβάδι ποσειδωνίας Alberto Romeoalbertoromeo@neomedia.ithttpwww.romeofotosub.it – personal work – authorization, CC BY-SA 2.5

Στα αβαθή νερά (από 0,5 – 1 μ.), υπάρχουν αραιοί πληθυσμοί του αγγειόσπερπου Cymodocea nodosa που είναι ανθεκτικότερο είδος και σε ρυπασμένες περιοχές αντικαθιστά τα λιβάδια της ποσειδωνίας.

Στο σκληρό υπόστρωμα του βυθού αναπτύσσεται πλούσια χλωρίδα με κυρίαρχο είδος το Cystoseira crinitα και άλλα φαιοφύκη.

Σύμφωνα με τις αναφορές στον οικότοπο του Cystoseira έχουν καταγραφεί τέσσερα είδη γαστερόποδων και ένα ακόμη στα λιβάδια της ποσειδωνίας.

 

Αξιοθέατα της περιοχής

Το θαλάσσιο αυτό τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο τουριστικά, κυρίως λόγω της παρουσίας των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του Σάνη.

Χαρακτηριστικά τοπόσημα της περιοχής αποτελούν ο βυζαντινός πύργος που σώζεται βόρεια της παραλίας του Σάνη και το ναυάγιο του πλοίου «Μυτιλήνη» στα βορειοδυτικά του όρμου της Κύψας. Το «Μυτιλήνη» ναυάγησε το 1961, πραγματοποιώντας το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη, αφού προσέκρουσε σε ύφαλο κατά την διάρκεια καταιγίδας. Χρησιμοποιούνταν ως μεταφορικό μέσο ειδών πρώτης κατανάλωσης.

Ο Πύργος του Σάνη

 

Βιβλιογραφία

 

Εκτύπωση άρθρου