Προς αποχαρακτηρισμό το ΚΑΖ Κορινού;

10/04/2013Νέα

Με οικοπεδοποίηση απειλείται η προστατευόμενη περιοχή νότια των Αλυκών Κίτρους, η οποία ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, και επίσης έχει χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ).

Ο Δήμος Κατερίνης επιδιώκει τη δημιουργία ενός οικισμού παραθεριστικής κατοικίας με το όνομα «Ολυμπιάδα» στην περιοχή του Κορινού, όπου τα οικόπεδα έχουν ήδη μοιραστεί και πολλά μάλιστα έχουν μεταπωληθεί.

Πρόσφατα, η Διεύθυνση Δασών Πιερίας εισηγήθηκε τον αποχαρακτηρισμό του ΚΑΖ, προκειμένου να συνεχιστεί ανενόχλητα η δημιουργία του οικισμού, την οποία σταμάτησαν κατόπιν έκθεσής τους οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Η Διεύθυνση Δασών επικαλείται έλλειψη στοιχείων για την περιοχή και τη σημασία της βιοποικιλότητας που φιλοξενεί, αν και επανειλημμένως ο Φορέας Διαχείρισης έχει αποστείλει τις εκθέσεις του από τις τακτικές καταγραφές της ορνιθοπανίδας που πραγματοποιεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη πιο πρόσφατη καταμέτρηση που έγινε –εντός του Απριλίου-καταγράφηκε η παρουσία περίπου 400 πουλιών, δεκαέξι διαφορετικών ειδών, μεταξύ των οποίων η χαλκόκοτα (κρισίμως κινδυνεύον είδος), ο ήταυρος (κινδυνεύον είδος), καθώς και ο καλαμοκανάς και η βαρβάρα που είναι είδη χαρακτηρισμού για την περιοχή και φωλιάζουν εδώ.

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα αντιτίθεται στον αποχαρακτηρισμό της περιοχής και στη δημιουργία του οικισμού, καθώς θα καταστραφεί ο βιότοπος σπάνιων και προστατευόμενων ειδών πουλιών, ενώ παράλληλα θα υπάρξει παράβαση των ευρωπαϊκών οδηγιών για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων και κατ’ επέκταση κίνδυνος σημαντικών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκτύπωση άρθρου