ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2020 Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση για την ανάθεση προμήθειας και υπηρεσιών τοποθέτησης μεταλλικών και ξύλινων επιγραφών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2020
Υποβολής Προσφοράς
για την ανάθεση για την ανάθεση προμήθειας και υπηρεσιών τοποθέτησης μεταλλικών και ξύλινων επιγραφών

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας και παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση προμήθειας και υπηρεσιών τοποθέτησης μεταλλικών και ξύλινων επιγραφών και καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στο κλάδο των επιγραφών σήμανσης οδών να υποβάλλουν προσφορά μέχρι και την ημέρα Δευτέρα 09-11-2020 και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη Χαλάστρα.

Κατεβάστε την Πρόσκληση απο εδώ

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς απο εδώ

Εκτύπωση άρθρου