Στις 3 Μαρτίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για την Άγρια Ζωή!

03/03/2021Νέα

 

Την Παγκόσμια Ημέρα για την Άγρια Ζωή γιορτάζουμε σήμερα, 3 Μαρτίου. Η 3η Μαρτίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα για την Άγρια Ζωή το 2013 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, αφού στις 3 Μαρτίου του 1973 είχε υιοθετηθεί η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως CITES, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο δεν αποτελεί απειλή για την επιβίωση των ειδών.

Γιορτάζουμε τα δάση!

Φέτος, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Άγρια Ζωή είναι «Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet» (Δάση και βιοπορισμός: υποστηρίζοντας τους ανθρώπους και τον πλανήτη). Στόχος, η ανάδειξη του κεντρικού ρόλου των δασικών ειδών, των δασικών οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, για τη διατήρηση των μέσων διαβίωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων παγκόσμια, και ιδιαίτερα των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων, που συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς με δασικές, ή γειτονικές με δάση, περιοχές.

Τα δάση, η ποικιλία της ζωής που υποστηρίζουν και οι ανθρώπινες κοινωνίες που εξαρτώνται από αυτά, βρίσκονται σήμερα στο σταυροδρόμι των πολλαπλών πλανητικών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε, από την κλιματική αλλαγή έως την απώλεια της βιοποικιλότητας και τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Οι μη βιώσιμες ανθρώπινες πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε εξαφάνιση έως και ένα εκατομμύριο είδη. Αλλά μπορούμε να το εμποδίσουμε. Η ανθρωπότητα πρέπει να φροντίσει για τη διατήρηση των ζώων, των φυτών και των οικοσυστημάτων. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε και στους εαυτούς μας.

Εκτύπωση άρθρου