2 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

03/02/2022Νέα
Στις 2 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. Φέτος, η Γραμματεία της Σύμβασης Ραμσάρ για τους Υγροτόπους επέλεξε το θέμα «Δράση στους Υγροτόπους για τους Ανθρώπους και τη Φύση» (Wetlands Action for People and Nature).
Η Γραμματεία της Σύμβασης απευθύνει επείγουσα έκκληση για μεγαλύτερες επενδύσεις οικονομικού, ανθρώπινου και πολιτικού κεφαλαίου που θα κατευθυνθούν σε έργα διατήρησης των υγροτόπων, ενώ επίσης θα εξασφαλίσουν ότι αυτοί θα χρησιμοποιούνται με σοφό και βιώσιμο τρόπο.
Οι υγρότοποι είναι από τα πλέον πολύτιμα αλλά και από τα πλέον απειλούμενα οικοσυστήματα του πλανήτη, καθώς χάνονται με ρυθμούς τρεις φορές ταχύτερους από ότι τα δάση. Από το 1700 έχει χαθεί το 85% των υγροτόπων, ενώ οι μεγαλύτερες απώλειες έχουν σημειωθεί μέσα στα τελευταία 60 χρόνια. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, πολλά είδη ζώων και φυτών βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης.
Το υγροτοπικό σύμπλεγμα Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα είναι ένα από τα δέκα υγροτοπικά συστήματα της Ελλάδας που προστατεύονται από τη Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της προστατευόμενης αυτής περιοχής.
Συνολικά, στη χώρα μας απαντούν περίπου 1.400 υγρότοποι, τόσο διεθνούς όσο και εθνικής σημασίας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων η Πρόεδρος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), Μαρία Παπαδοπούλου, τονίζει: «Οι υγρότοποι ανήκουν στις πλέον ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή περιοχές, ενώ η εγγύτητά τους με μεγάλο αριθμό ανθρώπινων δραστηριοτήτων κάνει τη λήψη δράσεων προστασίας τους πιο επιτακτική από ποτέ. Ο Οργανισμός μας, ως υπεύθυνος προστασίας και διαχείρισής τους, θα καταβάλει προσπάθειες τόσο για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει την προστασία τους, όσο και για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων διατήρησής τους και για την ανάπτυξη ήπιων δράσεων ανάδειξής τους»
Εκτύπωση άρθρου