Νέα

Κατηγορία
no image

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οχημάτων

Ο Φορέας διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οχημάτων «Εξοπλισμός Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων» συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (75.460,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Φωτογραφικού Εξοπλισμού

Ο Φορέας διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Φωτογραφικού Εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων έντεκα ευρώ (28.011€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1732/11-12-2014 Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού 36/2014 «Παροχή Υπηρεσιών για την ανάδειξη της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα» σας γνωρίζουμε ότι… περισσότερα εδώ…  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Προκήρυξη για το έργο της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης

Διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, παραγωγής ταινίας ντοκιμαντέρ και δημιουργίας ενημερωτικής έκθεσης στο Κέντρο Πληροφόρησης Χαλάστρας προκηρύσσει ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Για να δείτε την προκήρυξη κατεβάστε το pdf. Σχετικά με το έργο της ενημερωτικής έκθεσης στο Κέντρο Πληροφόρησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δουν και […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών παρακολούθησης

Σε διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών παρακολούθησης ειδών οικοτόπων, ψαριών και ορνιθοπανίδας προχωρά ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Τα εν λόγω προγράμματα εποπτείας και αξιολόγησης θα έχουν διάρκεια οκτώ μήνες.    

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Διαγωνισμός για προμήθεια server

Σε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και ειδικότερα για την προμήθεια Η/Υ server προχωρά ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ως τις 28 Νοεμβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Ακύρωση διαγωνισμού

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 24/2014 (Α.Π. Φ.Δ. 1547/06-11-2014) για την προμήθεια ειδών υλικού εξοπλισμού πληροφορικής, η Επιτροπή Προκήρυξης Έργων και Αξιολόγησης Προσφορών ανακοινώνει ότι λόγω ελλιπών προδιαγραφών η προαναφερόμενη Πρόσκληση ακυρώνεται και επρόκειτο να δημοσιευτεί εκ νέου τροποποιημένη / συμπληρωμένη.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ορθή επανάληψη της προκήρυξης για το διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών προβολής και ενημέρωσης. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
no image

Διαγωνισμός για την προμήθεια βιντεοπροβολέων

Διαγωνισμό για την προμήθεια δύο βιντεοπροβολέων προκηρύσσει ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους ως τις 12 Νοεμβρίου 2014.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ