Η πίνα δεν είναι έδεσμα, είναι είδος υπό εξαφάνιση!

24/01/2020Νέα

 

Ένα από τα πιο μεγάλα και εντυπωσιακά δίθυρα όστρακα στη Μεσόγειο, η πίνα, κινδυνεύει με εξαφάνιση και για το λόγο αυτό στις 15 Ιανουαρίου 2020 η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης ανακοίνωση ότι την εντάσσει στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών ως «κρισίμως κινδυνεύον είδος».

Η πίνα Pinna nobilis είναι είδος ενδημικό της Μεσογείου. Εξαιτίας ενός παθογόνου οργανισμού, του παρασίτου Haplosporidum pinnae, έχουν σημειωθεί σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου ανησυχητικά περιστατικά μαζικών θανάτων που έχουν σημάνει τον αφανισμό του 80-100% του τοπικού πληθυσμού. Το παράσιτο αυτό εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις ακτές της Ισπανίας το 2016 και έχει ήδη εξαλείψει ολόκληρους πληθυσμούς Πίνας στη δυτική Μεσόγειο.

Στις ελληνικές θάλασσες η μαζική θνησιμότητα πληθυσμών πίνας ξεκίνησε να παρατηρείται το καλοκαίρι του 2019. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (Ιόνιο, Πελοπόννησος, Σαρωνικός) έχουν γίνει αναφορές για μαζική θνησιμότητα,  ενώ εκτιμάται ότι σε περιοχές του βορείου Αιγαίου έχει ήδη αφανιστεί περισσότερο από το 90% πληθυσμού. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, που υλοποιεί σχετική έρευνα σε συνεργασία με το University of the West of England του Μπρίστολ, ευτυχώς, μέχρι στιγμής εντοπίζονται ακόμα υγιείς πληθυσμοί του είδους στα βόρεια Δωδεκάνησα.

Περιστατικά μαζικής θανάτωσης πληθυσμών πίνας (άνω του 85%) Πηγή: IUCN

Πίνες υπάρχουν και στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται υπό την ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, στο Θερμαϊκό, αλλά και στη Χαλκιδική. Καθώς η κατάσταση του είδους στις περιοχές αυτές είναι άγνωστή, ο Φορέας Διαχείριση έχει εντάξει δύο δράσεις στο προσεχές πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την εκτίμηση της κατάστασης της πίνας και την λήψη των απαραίτητων διαχειριστικών μέτρων.

Η πίνα δεν απειλείται ωστόσο μόνο από το Haplosporidum pinnae, που πιθανολογείται ότι μεταδόθηκε μέσω κάποιου ξενικού είδους στο νερό. Σύμφωνα με το Ινσιτούτο Αρχιπέλαγος, το πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί στις πολυάνθρωπες ανθρωπογενείς απειλές (παράνομη αλιεία με τράτα, καταστροφή οικοτόπων κ.α.). Οι πίνες, που μοιάζουν με τεράστια μύδια, και μπορούν να φτάσουν σε μήκος ακόμη και τα 1,2 μέτρα, διαφημίζονται ως εκλεκτοί μεζέδες με αφροδισιακές ιδιότητες.

Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι η αλιεία της πίνας απαγορεύεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Οδηγία Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ. Οι υπεύθυνοι καταναλωτές αρνούνται την κατανάλωση και καταγγέλλουν την εγκληματική παρανομία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Mediterranean Noble Pen Shell Crisis (Pina nobilis) – January 2020 Update

Εκτύπωση άρθρου