Συνεργασιες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

Η συνεργασία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  με υπηρεσίες, φορείς και ιδιώτες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου με το οποίο έχουν επιφορτιστεί.  Αυτό άλλωστε το έχει προβλέψει και ο νομοθέτης (άρθρο 15 παρ 3. του Νόμου 2942/1999):  «Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους, οι φορείς διαχείρισης συνεργάζονται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμίδων, καθώς και κάθε άλλο οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι κατά τα ανωτέρω οργανισμοί και υπηρεσίες οφείλουν να συνδράμουν τους φορείς στο έργο τους, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία. Οι φορείς διαχείρισης μπορεί να συνεργάζονται επίσης με ημεδαπό και αλλοδαπό εκπαιδευτικό ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στα πεδία αρμοδιότητάς τους».

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού πιστεύει ότι μέσα από συνεργασίες με υπηρεσίες, φορείς και ιδιώτες είναι δυνατή η ολοκληρωμένη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση. Στο πλαίσιο, αυτό ο Φορέας Διαχείρισης είναι ανοικτός σε κάθε συνεργασία με σκοπό τη διαχείριση και την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2003, όταν ορίσθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Φορέας Διαχείρισης έχει συνεργαστεί με πλήθος υπηρεσιών, φορέων και ιδιωτών, μεταξύ αυτών αναφέρονται οι παρακάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τμήμα βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών – Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας
 • ΔΙΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
 • Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΟΙ

 • Δήμος Δέλτα
 • Δήμος Αλεξάνδρειας
 • Δήμος Χαλκηδόνος
 • Δήμος Πύδνας- Κολινδρού
 • Δήμος Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαονίκης (Τμήματα Βιολογίας, Δασολογίας , Χημείας, Πολυτεχνική Σχολή κλπ.)

 ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • Δράση για την Άγρια Ζωή
 • Οικολογική Ομάδα Βέροιας
 • Καλλιστώ
 • Μεσόγειος SOS
 • WWF Ελλάς

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟI

 • Συνεταιρισμός Μυδοκαλλιεργητών Χαλάστρας
 • Α’ Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας
 • Β’ Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας

ΦΟΡΕΙΣ

 • Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΔΗΜΗΤΡΑ)
 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας- Βόλβης
 • Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
 • Φορέας Διαχείρισης Ολύμπου
 • Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης
 • Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόρειας Ελλάδας
 • ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε
 • ΚΕΚ «ΝΕΦΕΛΗ»
 • ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου
 • Διεύθυνση Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
 • Διεύθυνση Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
 • Διεύθυνση B’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
 • Διεύθυνση B’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
 • Διεύθυνση Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
 • Διεύθυνση Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
 • Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε
 • Λέφτσης Χρήστος
 • Ευρωλογιστική ΑΕ
 • Σγουρίδου Αικατερίνη
 • RSM GREECE A.E.
 • Αδρανή Υλικά Θεσσαλονίκης ΑΕ
 • Metrica A.E.
 • Γεωανάλυση Α.Ε.
 • Μπούσμπουρας Δημήτρης – Υετός Ο.Ε.
 • Γούναρης – Κόντος Ο.Ε.
 • Αφοί Τερζή Ο.Ε.
 • Inergo Α.Ε.
 • Scientact Α.Ε
 • Όμικρον Ε.Π.Ε.
 • Enveco Α.Ε.
 • Novacert Ε.Π.Ε.
 • Α. Μπουζούδης & ΣΙΑ Ε.Ε. «ALPHA PLAN»
 • Μπουρδάκης Στρατής
 • Ο. Σπύρογλου & ΣΙΑ Ο.Ε. «SIGMANET IT SERVICES»
 • Euroaction A.E.
 • Κουμαρίδου Βασιλική «URBANGRAPHICS COMMUNICATION DESIGN»
 • Χαρτογραφία Α.Ε.
 • Άννα Κηπουρού – Διάδραση Λαδάς Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Save Foundation
 • Draxis Περιβαλλοντική Α.Ε.
 • Λεβεντόπουλος Σπύρος & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Κοσμίδης Ε. – Συμεωνίδης Π. Ο.Ε.
 • MKS Travel Services

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • EUROSITE (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών). Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα είναι μέλος του Συμβουλίου του EUROSITE από το 2008
 • Conservation Coaches Network
 • MEDPAN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών). Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα είναι μέλος από το 2014
 • Paris Lodron University of Salzburg
 • Σχολή Kelpouz, Γαλλία
 • Bulgarian Biodiversity Foundation
Εκτύπωση άρθρου