Δελτα Αξιου-Λουδια-Αλιακμονα και Αλυκη Κιτρους

ΕΖΔ Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Ευρύτερη Περιοχή-Αξιούπολη

Κωδικός Natura 2000: GR 1220002

Έκταση: 43.050,35 ha

 

ΖΕΠ Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους

Κωδικός Natura 2000: GR 1220010

Έκταση: 29,647,09  ha

 

ΕΖΔ Αλυκή Κίτρους-Ευρύτερη Περιοχή

Κωδικός Natura 2000: GR 1250004

Έκταση: 1.440.56 ha

Εκβολές Λουδία

Η περιοχή που εκτείνεται κατά μήκος του δυτικού Θερμαϊκού Κόλπου από το Καλοχώρι –πολύ κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης- έως και τη Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους στην Πιερία, περιλαμβάνει  τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και είναι ένα από τα πιο σημαντικά υγροτοπικά οικοσυστήματα της Ελλάδας: συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου,  τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, το δέλτα του ποταμού Αξιού, καθώς και την κοίτη του έως τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, το δέλτα του ποταμού Αλιάκμονατον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και τη Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους.

Με την ΚΥΑ 12966/14-5-2009 η περιοχή αυτή ανακηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο. Τμήμα της περιοχής -από την παράκτια ζώνη Καλοχωρίου ως και τον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης- περιλαμβάνεται στους υγροτόπους που προστατεύονται από τη Σύμβαση Ραμσάρ και αυτό είναι ενδεικτικό της σημασίας της.

Στην περιοχή αναπτύσσεται ένα σύστημα ποτάμιων εκβολών, αλμυρόβαλτων, λιμνοθαλασσών και αλυκών. Χάρη στη μεγάλη εναλλαγή οικολογικών συνθηκών που την χαρακτηρίζουν –από αγροτικές καλλιέργειες και λιβάδια ως αλατούχα εδάφη, λασποτόπια και αμμόλοφους – το οικοσύστημα αυτό αποτελεί έναν ιδανικό βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο σχεδόν τριακόσια είδη πουλιών, ανάμεσά τους πολλά σπάνια και απειλούμενα, όπως η αβοκέτα, η λαγγόνα, ο αργυροπελεκάνος και ο μαυροκέφαλος γλάρος.

Στo παρόχθιο δάσος του Δέλτα του Αξιού και στις νησίδες που σχηματίζονται σε αυτό, φιλοξενείται μία από τις σπουδαιότερες μεικτές αποικίες πουλιών της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, όπου φωλιάζουν έξι είδη ερωδιών (λευκοτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες, σταχτοτσικνιάδες, νυχτοκόρακες, αργυροτσικιάδες, γελαδάρηδες), αλλά και χουλιαρομύτες, κορμοράνοι, λαγγόνες και χαλκόκοτες.

Κρυπτοτσικνιάς Κώστας Σταφυλίδης

Εκτός από τα πουλιά, η περιοχή είναι επίσης πολύ σημαντική και για πολλά είδη θηλαστικών, όπως ο λαγόγυρος, αλλά και για την ερπετοπανίδα. Η αμμοθινική ζώνη της Λιμνοθάλασσας Αλυκής Κίτρους φιλοξενεί τους μεγαλύτερους πληθυσμούς της μεσογειακής χελώνας στην Ευρώπη.

Υπηρεσίες οικοσυστήματος

Τα οφέλη που προσφέρει η προστατευόμενη περιοχή στον άνθρωπο είναι πολλαπλά, καθώς παρέχει ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και αγαθά. Για παράδειγμα, παρέχει νερό για ύδρευση και άρδευση,  προστατεύει τις κατοικημένες και τις αγροτικές περιοχές από πλημμύρες, ρυθμίζει το κλίμα, προσφέρει προϊόντα για τροφή, αλλά και ευκαιρίες για έρευνα, εκπαίδευση και αναψυχή.

Πιέσεις

Η Προστατευόμενη Περιοχή Δέλτα Αξιού βρίσκεται πολύ κοντά σε μία μεγαλούπολη, τη Θεσσαλονίκη, και περιλαμβάνει έναν από τους πλέον παραγωγικούς κάμπους της χώρας. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί μία σειρά προβλημάτων, η επίλυση των οποίων είναι περίπλοκη. Οι σημαντικότερες απειλές για το φυσικό περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής είναι:

  • Η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών
  • Η αυθαίρετη δόμηση και η πίεση από την οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη
  • H μη αειφορική διαχείριση του νερού
  • Η ανεξέλεγκτη απόθεση στερεών αποβλήτων (μπάζα, απορρίμματα κλπ.)
  • Μη ορθές πρακτικές γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • Η εντατική κτηνοτροφία και υπερβόσκηση
  • Το παράνομο κυνήγι
  • Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Εκτύπωση άρθρου