Στα λιβάδια και τις νησίδες του ποταμού Αξιού ζουν ελεύθερα αρκετά κοπάδια αλόγων;

Είναι οι απόγονοι των αλόγων που εγκατέλειψαν οι γεωργοί στην περιοχή στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν δεν τα χρειάζονταν πια για τις αγροτικές τους εργασίες. Τα άλογα βρήκαν κατάλληλο περιβάλλον στο Δέλτα Αξιού, επιβίωσαν και αναπαράχθηκαν, συμβιώνοντας με τα άγρια ζώα αλλά και με τα αγροτικά ζώα που βόσκουν στην περιοχή. Έτσι, σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του οικοσυστήματος του Δέλτα.

Εκτύπωση άρθρου