Λιμνοθαλασσα Αγγελοχωριου

Κωδικός Natura 2000: GR 1220005

Έκταση: 377.20 ha

Προστασία: ΕΖΔ-ΖΕΠ

Η Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου Λία Παπαδράγκα

Η προστατευόμενη περιοχή Λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου εκτείνεται σε συνολική έκταση 377,2 εκταρίων και εντοπίζεται στο χερσαίο τμήμα των ακρωτηρίων Μεγάλο Καραμπουρνού και Τούζλα, τα οποία ορίζουν από το νότο τον Κόλπο της Θεσσαλονίκης και βρίσκονται βόρεια του ακρωτηρίου της Επανομής. Φιλοξενεί μεγάλους αριθμούς πουλιών και άλλων οργανισμών, όλες τις εποχές του χρόνου, και προσφέρει μοναδικές εικόνες για παρατήρηση.

Η λιμνοθάλασσα που υπάρχει στην περιοχή, μαζί με τα ενωμένα με αυτήν αλμυρά έλη, χωρίζεται από τη θάλασσα από μία στενή αμμώδη ακτή και συνδέεται με αυτή με μία κεντρική τεχνητή συνδετική τάφρο. Η λιμνοθάλασσα έχει σχήμα περίπου τετράγωνο και πολύ μικρό βάθος, ενώ στις βόρειες ακτές της έχει δημιουργηθεί αλυκή. Η αλυκή λειτουργεί και παράγει αλάτι τουλάχιστον από το 1902, διαχειρίζεται, δε, σήμερα, από την εταιρεία Ελληνικές Αλυκές ΑΕ.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Αλυκή Αγγελοχωρίου

Η αλυκή, παρόλο που είναι ένα τεχνητό οικοσύστημα, λειτουργεί ως φυσικό οικοσύστημα (υγρότοπος) και μάλιστα με υψηλή αξία. Στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, η αλυκή περιορίζει την ανθρώπινη όχληση, εφοδιάζει με ύδατα την περιοχή και συντηρεί οργανισμούς (πχ. ψάρια, γαρίδες, στρείδια, κλπ), οι οποίοι αποτελούν τροφή για άλλα είδη πανίδας, πχ. τα πουλιά.

Στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου συναντώνται δέκα είδη οικοτόπων, που αντιστοιχούν στο 11,2% των τύπων οικοτόπων  που εμφανίζονται στην Ελλάδα. Οι πιο σημαντικοί εξ αυτών είναι δύο τύποι οικοτόπων προτεραιότητας, δηλαδή οικότοποι των οποίων η προστασία και διατήρηση οφείλει να είναι προτεραιότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τους εξής τύπους οικοτόπων:

  • «Παράκτιες λιμνοθάλασσες»
  • «Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonetalia)».

Σημαντικός επίσης τύπος οικοτόπου είναι οι αμμοθίνες.

Χλωρίδα και Πανίδα

Χουλιαρομύτες στην Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου

Η χλωρίδα της περιοχής της λιμνοθάλασσας είναι πλούσια και αποτελείται κατά κύριο λόγο από ετήσια φυτά. Η τάφρος που περιβάλλει την αλυκή καταλαμβάνεται από καλαμώνες, αλλά απαντούν και σπάρτα, βούρλα και ασφόδελοι. Ένα από τα κυριότερα είδη της αμμοθινικής βλάστησης είναι ο κρίνος της θάλασσας.

Ο υγρότοπος της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου είναι ιδιαιτέρως σημαντικός ως περιοχή αναπαραγωγής, διατροφής και ξεκούρασης για ένα μεγάλο αριθμό πουλιών, στον οποίο περιλαμβάνονται προστατευόμενα και απειλούμενα είδη. Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί συνολικά 200 είδη πουλιών.

Παράλληλα, στην περιοχή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 12 είδη ψαριών, 13 είδη ερπετών και αμφιβίων και 10 είδη θηλαστικών. Από τα παραπάνω, 31 είδη (κυρίως πτηνά) ανήκουν στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και είναι είδη χαρακτηρισμού ΖΕΠ (Ζώνης Ειδικής Προστασίας). Μεταξύ αυτών είναι: το φοινικόπτερο, το νεροχελίδονο, ο πελαργός, ο καλαμοκανάς, η αβοκέτα, η λαγγόνα, η χουλιαρομύτα, η χαλκόκοτα κ.ά.

Άλλα σημαντικά είδη της περιοχής είναι η αγριόγατα και η πίννα, τα οποία μάλιστα ανήκουν στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις.

 

Αξιοθέατα της περιοχής

Το χωριό Αγγελοχώρι προσφέρει εκτός από τη λιμνοθάλασσα και την αλυκή και άλλα μέρη προς επίσκεψη και εξερεύνηση. Αυτά είναι:

  • Ο φάρος στο ακρωτήριο Μεγάλο Καραμπουρνού (Μεγάλο Έμβολο), που κατασκευάστηκε το 1864. Το ύψος του πύργου του είναι 10,5 μέτρα, ενώ το εστιακό του ύψος είναι 32 μέτρα. Ο φάρος του Αγγελοχωρίου συνεργάζεται με το Ραδιοφάρο που βρίσκεται στις εκβολές του Αξιού, της απέναντι δηλαδή όχθης του Θερμαϊκού.
  • Το φρούριο που βρίσκεται στα όρια του υψώματος του Μεγάλου Εμβόλου και κατασκευάστηκε από γερμανούς μηχανικούς το 1883-1885.
  • Η αμμώδης παραλία και το γραφικό λιμάνι

 

Εκτύπωση άρθρου