Περιοχη Ανθοφυτου

Κωδικός Natura 2000: GR1230006

Έκταση: 3309,58 ha

Προστασία: ΖΕΠ

Το Ανθόφυτο, χωριό του Κιλκίς, βρίσκεται στην κοιλάδα του Αξιού, βορειοδυτικά της λίμνης Πικρολίμνης. Απέχει 46 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη. Το ίδιο το χωριό και η γύρω περιοχή ανήκουν στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Το μεγαλύτερο μέρος της προστατευόμενης περιοχής αποτελείται από τυπικές αγροτικές εκτάσεις, αρδευόμενες ή μη αρδευόμενες, με καλλιέργειες κυρίως σιτηρών.

Το κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι το είδος της ορνιθοπανίδας για το οποίο η  περιοχή χαρακτηρίστηκε ως σημαντική για τα πουλιά και αξιολογήθηκε ότι πληροί τα κριτήρια για ένταξη στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Στο Ανθόφυτο υπάρχουν κατάλληλες θέσεις για το φώλιασμα του είδους, το οποίο τρέφεται σε μια ευρύτερη ζώνη έως την Πικρολίμνη, ενώ επίσης χρησιμοποιεί το άλσος στο κέντρο του χωριού για κούρνιασμα μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής και την αυτονόμηση των νεοσσών.

Παρότι παρόμοια ενδιαιτήματα υπάρχουν σε μεγάλη έκταση σε όλο το νομό Κιλκίς, δεν έχουν καταγραφεί μεγάλοι πληθυσμοί κιρκινεζιών.

Στην περιοχή επίσης υπάρχουν και αλλά είδη των πεδινών οικοσυστημάτων, όπως η πεδινή πέρδικα, η χαλκοκουρούνα, ο μελισσοφάγος, η αετογερακίνα και ο λιβαδόκιρκος.

Τα είδη που συναντάμε σε αφθονία στην περιοχή είναι η γαλιάντρα, η οποίο ζει μόνιμα εκεί και ο χωραφοσπουργίτης, που αναπαράγεται σε αυτή. Η περιοχή είναι ευνοϊκή για την αναπαραγωγή αυτών των πουλιών καθώς αποτελείται από γεωργικές καλλιέργειες και τα είδη αυτά τρέφονται κυρίως με σπόρους όπως σιτάρι, βρώμη, κριθάρι και κεχρί που βρίσκουν στο έδαφος.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί στην περιοχή 22 είδη πουλιών, από τα οποία εννέα χαρακτηρίζονται σε κάποιο βαθμό απειλούμενα από το Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας.

Οι κύριες απειλές για τα πουλιά είναι η έλλειψη θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας, η όχληση και η καταστροφή των παλιών κτιρίων στα οποία βρίσκεται η αποικία των κιρκινεζιών, η δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα/εντομοκτόνα και το παράνομο κυνήγι.

 

Βιβλιογραφία

  • Τ. Δημαλέξης – Δ. Μπούσμπουρας, 2009, Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας. Φάκελος περιοχής: GR1230006 Περιοχή Ανθόφυτου
  • Νουκου Δ., 2018, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ «Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ – ΕΙΔΟΜΕΝΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΓΔΜ»
  • http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=26
  • https://anthofyto.wordpress.com/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1/
Εκτύπωση άρθρου