Προσωπικο

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα διαθέτει προσωπικό δεκαοκτώ ατόμων. Το οργανόγραμμα του Φορέα είναι το εξής:

Οργανόγραμμα Φορέα Διαχείρισης

Εκτύπωση άρθρου