Λιμνοθαλασσα Αγιου Μαμα

Κωδικός Natura 2000: GR1270004

Έκταση: 633,15 ha

Προστασία: ΕΖΔ – ΖΕΠ

Η Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα βρίσκεται στη Χαλκιδική, βορειοανατολικά της χερσονήσου της Κασσάνδρας, σε γειτνίαση με το ομώνυμο χωριό του Αγίου Μάμα.

Είναι ένας μικρός αλλά σημαντικός υγρότοπος που αποτελείται από στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, στάσιμα γλυκά νερά, ξηρά πυριτικά λιβάδια, αλμυρά έλη, υγρά λιβάδια, μεσόφιλα λιβάδια, καλλιεργούμενη γη, παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα.

Είναι μια περιοχή που κατακλύζεται περιοδικά με νερό, μικρού βάθους. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου το νερό εξατμίζεται τελείως. Χαρακτηρίζεται ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και ως Καταφύγιο Αγρίας Ζωής.

Στον υγρότοπο παρατηρούνται αρκετοί τύποι βλάστησης σχετικά με το μικρό του μέγεθος, όπως αμμοθίνες και αμμώδες ακτές, αλοφυτική – ημιαλοφυτική βλάστηση, βλάστηση υγρών λιβαδιών και καλαμώνων. Μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης, η λιμνοθάλασσα χαρακτηρίζεται από μονοετή βλάστηση με κυρίαρχα είδη το κεφαλοθύμαρο Thymus capitatus, τον προστατευόμενο κρίνο της θάλασσας Pancratium maritimum, το σπάρτο Spartium junceum και το σκοβούρλο Holoschoenus vulgaris. Περιμετρικά του υγροτόπου υπάρχουν αροτριαίες καλλιέργειες.

Ορνιθοπανίδα

Ο υγρότοπος του Αγίου Μάμα προσφέρει καταφύγιο σε μια ενδιαφέρουσα ορνιθοπανίδα αποτελούμενη από πολλά είδη αναπαραγόμενων και διαβατικών παρυδάτιων πουλιών όπως οι καλαμοκανάδες, τα νεροχελίδονα, οι πετροτουρλίδες. Τα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής είναι το νεροχελίδονο Glareola pratincola, ο καλαμοκανάς Himantopus himantopus και η τουρλίδα Numenius tenuirostris.

Η περιοχή είναι σημαντική για τη διαχείμαση των παπιών. Εδώ διαχειμάζει η φαλαρίδα σε πληθυσμό που φτάνει τα 2.500 άτομα. Επίσης, την περιοχή επιλέγουν μεγάλα κοπάδια από σφυριχτάρια και βαρβάρες.

Η Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα είναι ένας υγρότοπος που προτιμούν για τη διαχείμασή τους και τα φοινικόπτερα. Μάλιστα, το 2020, στις αμμονησίδες εντός της λιμνοθάλασσας έγινε δυνατή για πρώτη φορά στην Ελλάδα η αναπαραγωγή φοινικοπτέρων.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί στην περιοχή 58 είδη πουλιών.

Φοινικόπτερα στη Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα

Θέματα διατήρησης  – απειλές

Κύριες απειλές για την προστατευόμενη περιοχή είναι:

 • Η οικοπεδοποίηση μέρους των εκτάσεων του οικοσυστήματος
 • Η έντονη μείωση των υδάτων της λιμνοθάλασσας (ξηρασία, υπεράντληση)
 • Η διάνοιξη πολλών δρόμων και η διέλευση οχημάτων μέσα από τις εκτάσεις του υγροβιότοπου (αλλοίωση φυσικού χαρακτήρα)
 • Οι αμμοληψίες για τεχνικούς σκοπούς
 • Η απόρριψη σκουπιδιών στις εκτάσεις του υγροτόπου
 • Η χρησιμοποίηση κατά τους θερινούς μήνες των αμμοθινών από τους λουόμενους.
 • Η ηχορύπανση κυρίως τους θερινούς μήνες από τους λουόμενους (όχληση πουλιών)

Μικρό μέρος του υγροτόπου χρησιμοποιείται για στρατιωτικές δραστηριότητες.

 

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για τη Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα.

 

Βιβλιογραφία

 • ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 2015, ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • Δ. Μπαμπαλώνας και Ε. Παπαστεργιάδου, 1993, Φυτοκοινωνιολογική – Οικολογική Μελέτη της Λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής και Προτάσεις Διαχειρίσεως
 • Σ. ΝΤΑΦΗΣ, Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ, Ο. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ και Β. ΤΣΙΑΟΥΣΗ, 1997, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΗ 2000
 • ΑΤΕΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2010, Μετρήσεις για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του οικοσυστήματος στην περιοχή Λ/Θ Αγίου Μάμα (GR 1270004) του Δήμου Μουδανιών
 • ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ Α., ΑΛΒΑΝΟΥ Λ., ΜΕΡΓΟΥ Φ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι., 2010, Υπηρεσίες αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών θεμάτων της προστατευόμενης περιοχής Λ/Θ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ GR 1270004 του Δήμου Μουδανιών
Εκτύπωση άρθρου