Στενα Αλιακμονα

Κωδικός Natura 2000: GR1210002

Έκταση: 3623,73 ha

Προστασία: ΕΖΔ

Τα Στενά του Αλιάκμονα, στην περιοχή της Ημαθίας, αποτελούν μια περιοχή με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και οικολογική αξία. Πρόκειται για το φαράγγι του ποταμού Αλιάκμονα με απότομες πλαγιές, γκρεμούς και χαράδρες. Η περιοχή Natura 2000 περιλαμβάνει το νότιο τμήμα της τεχνητής λίμνης Αγίας Βαρβάρας και εκτείνεται νοτιότερα περίπου ως το ύψος του οικισμού Πολύδενδρο. Στο τοπίο διακρίνονται δασικές εκτάσεις -κυρίως δρυός-, θαμνώνες και βραχώδεις περιοχές.

Πανίδα

Η περιοχή είναι σημαντική για τα επιδημητικά αρπακτικά πουλιά, παρέχοντας ενδιαιτήματα για τροφοληψία, φωλεοποίηση και καταφύγιο. Επίσης, αποτελεί μεταναστευτικό διάδρομο των πουλιών και παρέχει χώρους διαχείμασης για τα μεταναστευτικά είδη. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 215 είδη πουλιών μεταξύ των οποίων η πετροπέρδικα, ο μπούφος, ο ποταμοσφυριχτής και η χαλκοκουρούνα.

Επίσης, ο βιότοπος φιλοξενεί πλούσια ιχθυοπανίδα.

Τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ, για το οποίο η περιοχή χαρακτηρίστηκε Ειδική Ζώνη Διατήρησης, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΕ είναι η βίδρα Lutra lutra, και τα είδη ψαριών Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis και Rhodeus meridionalis.

Άλλα σημαντικά είδη ζώων για την περιοχή είναι ο λύκος, ο δενδρομυωξός και η αγριόγατα.

 

 

Θέματα διατήρησης

Οι κυρίες απειλές του οικοτόπου είναι η ανάπτυξη των έργων υποδομής, η κατασκευή τάφρων –  φραγμάτων  και η εντατικοποιημένη διαχείριση των δασών με σκοπό το εμπόριο.

Αναψυχή

Είναι ιδανικός προορισμός για περίπατους, περιηγήσεις, ψάρεμα καθώς για αθλήματα όπως kayak και μη μηχανοκίνητη βάρκα, καθώς δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει το τοπίο και να ενσωματωθεί στη φύση.

Χάρτης

 

Βιβλιογραφία

Εκτύπωση άρθρου