Οικοσυστημικες υπηρεσιες

Η προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα είναι πολύ σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, καθώς παρέχει ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και αγαθά. Για παράδειγμα, παρέχει νερό για ύδρευση και άρδευση,  προστατεύει τις κατοικημένες και τις αγροτικές περιοχές από πλημμύρες, ρυθμίζει το κλίμα, προσφέρει προϊόντα για τροφή, αλλά και ευκαιρίες για έρευνα, εκπαίδευση και αναψυχή. Πρόκειται για τις λεγόμενες «οικοσυστημικές υπηρεσίες», ένας όρος που αναφέρεται στα οφέλη που παρέχει το φυσικό περιβάλλον στον άνθρωπο, συμβάλλοντας στην ευημερία του.

παραποτάμιο Κουφαλίων_περίπατος

Περίπατος στο παραποτάμιο δάσος Αξιού, στα Κουφάλια Λία Παπαδράγκα

Οικοσυστημικές υπηρεσίες στο Δέλτα Αξιού

Το υγροτοπικό οικοσύστημα των τεσσάρων ποταμών και των λιμνοθαλασσών του Δέλτα Αξιού παρέχει μια σειρά πολύτιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών. Όπως και όλοι οι υγρότοποι, συνεισφέρει στον καθαρισμό των επιφανειακών υδάτων και την ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα με γλυκό νερό. Η ύπαρξη της αλοφυτικής ζώνης στις παράκτιες περιοχές προστατεύει τους αγρούς από την υφαλμύρωση. Εξάλλου, η πόλη της Θεσσαλονίκης υδροδοτείται κυρίως από την λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα ποταμού.

Η περιοχή του Δέλτα του Αξιού προσφέρει επίσης εξαιρετικές ευκαιρίες στους περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους της Θεσσαλονίκης να απολαύσουν την ηρεμία και την φύση. Τόσο τα ποτάμια, όσο και η θάλασσα, αποτελούν ελκυστικούς προορισμούς για αναψυχή. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά της καθιστούν την περιοχή εξαιρετικά κατάλληλη για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών.

Οι υγρότοποι ρυθμίζουν το κλίμα, το καθιστούν πιο ήπιο και συμβάλλουν στην άμβλυνση των καιρικών φαινομένων. Παράγουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, ενώ παράλληλα δεσμεύουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, αποτελώντας έτσι παράγοντα προστασίας από την κλιματική αλλαγή.

 

Εθνικό Πάρκο και οικονομικές δραστηριότητες

Στον τομέα των αγαθών και προϊόντων, η ύπαρξη των ποταμών καθιστά τη γη εύφορη και έτσι ο κάμπος της Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς της Ελλάδας, με αιχμή του δόρατος τη ρυζοκαλλιέργεια. Στην περιοχή παράγεται επίσης βαμβάκι, καλαμπόκι και τριφύλλι.

πουλιά σε χωράφια

Πουλιά σε οργωμένα ρυζοχώραφα Λία Παπαδράγκα

Οι εκβολές των ποταμών είναι σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής για τα ψάρια και έτσι υποστηρίζεται ο τομέας της αλιείας στο Θερμαϊκό Κόλπο. Ο Θερμαϊκός ήταν στο παρελθόν ο πλουσιότερος κόλπος στην Ελλάδα όσον αφορά την αλιευτική παραγωγή. Σήμερα, παρότι η παραγωγή έχει μειωθεί δραματικά λόγω ρύπανσης, παραμένει ένας από τα πλουσιότερα αλιευτικά πεδία της Ελλάδας. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική στην περιοχή είναι η μυδοκαλλιέργεια, που ευνοείται από τα θρεπτικά υλικά που φέρνουν στο Θερμαϊκό κόλπο τα ποτάμια. Στα πλωτά και τα πασσαλωτά μυδοτροφεία των δυτικών ακτών του Θερμαϊκού κόλπου παράγεται το 75 – 80% των μυδιών στην Ελλάδα, και οι μεγαλύτερες ποσότητες κατευθύνονται σε εξαγωγές σε χώρες της Ευρώπης.­­­­­­ Μία ακόμη σημαντική παραγωγική δραστηριότητα που συνδέεται με την προστατευόμενη περιοχή είναι η κτηνοτροφία.

Στην Πιερία, στη λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους, λειτουργεί η δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής αλατιού στην Ελλάδα.

ΠΗΓΕΣ

Βαρελτζίδου, Σ. and, Strixner, L. (2009), Προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα (2009-2013). Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα, Χαλάστρα, Ελλάδα.

 

Εκτύπωση άρθρου