Παραγωγη αλατιου

Στο δυτικό τμήμα της Λιμνοθάλασσας Αλυκής Κίτρους, στην Πιερία, λειτουργούν η δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής αλατιού στην Ελλάδα. Η μονάδα ανήκει στην στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές ΑΕ και βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Πύδνας – Κολινδρού. Οι εγκαταστάσεις των αλυκών καταλαμβάνουν περίπου 4.000 στρέμματα και έχουν παραγωγή 28.000 τόνους αλάτι ετησίως.

ΑΛΥΚΕΣ ΚΙΤΡΟΥΣ (6)

Φοινικόπτερα στις Αλυκές Κίτρους Δημοσθένης Σεϊταρίδης

Σε αυτή την απόλυτα φυσική διαδικασία παραγωγής του αλατιού, η πρώτη ύλη είναι το θαλασσινό νερό. Το νερό διοχετεύεται στο σύστημα των θερμαστρών, που είναι αβαθείς λίμνες συνδεδεμένες μεταξύ τους σε σειρά. Περνώντας από τη μία στην άλλη θερμάστρα, εξατμίζεται και συμπυκνώνεται σταδιακά έως την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Η παραγωγική διαδικασία αρχίζει το Μάρτιο και τελειώνει με την συλλογή του προϊόντος, κατά κανόνα έως το τέλος Οκτωβρίου.

Η ζωή στις Αλυκές

Οι αλυκές είναι πολύ σημαντικές για την ορνιθοπανίδα, καθώς πλήθος πουλιών βρίσκουν τροφή στις αβαθείς εκτάσεις τους. Τα αμμώδη αναχώματα ανάμεσα στις λεκάνες εξάτμισης, αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για το φώλιασμα παρυδάτιων πουλιών.

Αλυκές Κίτρους

Οι θερμάστρες στις Αλυκές Κίτρους Ανέστης Σαμουρκασίδης

Ζωή υπάρχει, ωστόσο, και μέσα στις θερμάστρες, παρά τη συνεχή αύξηση της αλατότητας από θερμάστρα σε θερμάστρα. Οι πλαγκτικοί οργανισμοί που ζουν στο θαλασσινό νερό μετά τις πρώτες θερμάστρες αρχίζουν σταδιακά να εξαφανίζονται, αλλά δημιουργείται μια αλυσίδα άλλων μικροοργανισμών που είναι χαρακτηριστική της παραγωγικής διαδικασίας του αλατιού. Στους μικροοργανισμούς αυτούς περιλαμβάνεται το μικρό ανόστρακο καρκινοειδές Artemia salina ή γαρίδα της άλμης, η οποία αποτελεί τη βασική τροφή για πολλά είδη πουλιών όπως τα φοινικόπτερα, η αβοκέτα και οι διάφορες σκαλίδρες. Το χαρακτηριστικό ερυθρό χρώμα της άλμης στα αλοπήγια οφείλεται στον αρχέγονο μονοκύτταρο μικροοργανισμό Halobacterium salinarum  και στο χλωροφύκος Dunaliella salina.

 

Εκτύπωση άρθρου